Конфиденциалност

Всички интелектуални права, свързани със създадените от нас идеи и концепции, представени на този сайт, както и всички художествени материали, използвани за създаването на нашите уникални идеи и решения, могат да бъдат използвани само от нас и единствено за наши корпоративни нужди. Цялата интелектуална собственост върху създадените от нас решения, и сходните им права, принадлежат изключително и само на Иноватория ООД и компанията е единственият и изключителен собственик на всички интелектуални права на интернет страницата.

Компанията като собственик на всичките интелектуалните права, свързани със създадените от нея решения, в рамките на настоящия уеб сайт, не позволяват използването дори на части от визуални, графични елементи и текст.

Нашият уеб сайт съдържа информация, която може да бъде свързана с други уеб сайтове, върху които ние нямаме контрол и не носим отговорност.

Ако линкове или реклами, представени на нашия сайт нарушават правата на уеб сайтовете на други компании, извършващи подобна дейност, ние не носим никаква отговорност. В този случай ние действаме като компания, предоставяща рекламни площи.